Home
Despre program
Confidențialitatea datelor

Confidențialitatea datelor

Acord de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal 

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile ulterioare, S.C. Totem Communication SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Vasile Lascar nr 87, sector 2, CUI RO 15814821, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/ 13710 / 2003 („Totem”) administreaza, colecteaza,  inregistreaza,  stocheaza,  utilizeaza si va putea  transmite catre terti datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu termenii si conditiile descrise mai jos, si cu respectarea dispozitiilor mentionate.

Prin prezentul Acord de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal se solicita consimtamantul dumneavoastra in conformitate cu Legea 677/2001, in vederea Prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, conform celor de mai jos:

1. PRELUCRARE 

Totem va

i. Prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal constand in:
(a) date cu caracter personal avand functie de identificare a aplicantilor, cuprinzand, inter alia, numele si prenumele, domiciliul, sexul, data nasterii, vocea, semnatura, numarul de telefon si/sau fax etc.;

(b) date cu caracter personal legate de activitatea profesionala a aplicantilor, cuprinzand, inter alia, informatii privind: profesia, specializarea, locul de munca actual, pozitie, functia, numele angajatorului, date din parafa (denumite in continuare „Date Personale”);

(c) date cu caracter personal legate de obisnuinte/preferinte/comportament a aplicantilor, cuprinzand, inter alia, informatii obtinute ca urmare a participarii la programul Aderrio®, stabilite de catre echipa Totem;

ii. Prelucra datele dumneavoastra personale cu caracter special, constand in codul numeric personal, („Date Personale cu Caracter Special”) si date privind starea de sanatate pentru asigurarea unei evidente generale/baza de date a tuturor persoanelor care au transmis aplicatii sau au comunicat intr-un alt fel Date Personale si/sau Date Personale cu Caracter Special catre Totem, legate de derularea programului Aderrio®.
2. DESTINATARI

Totem poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora dintre urmatoarele

categorii de destinatari:

  • Dumneavoastra, la cerere
  • Angajatilor Totem, in conformitate cu atributiile specifice functiei lor si cu regulamentul intern al Totem
  • Partenerilor contractuali ai Totem numai in executarea sau pentru asigurarea derularii prezentului contract
  • Autoritatilor publice centrale / locale
  • Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania

 

3. DURATA

Totem va Procesa Datele Personale si/sau Date Personale cu Caracter Special pe intreaga durata a derularii programului Aderrio® sau pana la data exercitarii dreptului dvs de interventie in sensul stergerii datelor conform sectiunii 4 (iii) de mai jos.

4. DREPTURI
In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, prin prezenta sunteti considerati informat  ca aveti urmatoarele drepturi in legatura cu Prelucrarea de catre Totem a Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special:

i) Dreptul de a fi informat cu privire la Prelucrarea Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special, precum si cu privire la datele care fac obiectul Prelucrarii si a originii acestor date;
(ii) Dreptul de a avea acces la Datele Personale si/sau la Datele Personale cu Caracter Special;
(iii) Dreptul de interventie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special;
(iv) Dreptul de obiectie cu privire la Prelucrarea Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special;
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin mijloace automate;
(vi) Dreptul de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal;
(vii) Dreptul de a inainta plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (autoritatea de supraveghere) precum si de a se adresa instantei, pentru atacarea deciziilor operatorului Totem, in conformitate cu Legea 677/2001.

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, puteti sa depuneti o cerere scrisa, semnata si datata, catre: S.C. Totem Communication SRL, la adresa: Bucuresti, strada Vasile Lascar nr 87, sector 2, tel +4 021 321.50.54, email: [email protected].

Puteti sa va dati consimtamantul sau sa refuzati sa va dati consimtamantul in legatura cu Prelucrarea Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special.

Pentru a va da consimtamantul in legatura cu Prelucrarea Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special,  va solicitam sa semnati acest Acord de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

In cazul in care refuzati sa va dati consimtamantul in legatura cu Prelucrarea Datelor Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special, va informam ca Totem nu va putea sa colecteze/introduca Datele dumneavoastra Personale si/sau a Datelor Personale cu Caracter Special in baza de date mentionata mai sus.