Home
Despre program
Consideraţii etice

Consideraţii etice

Programul Aderrio® respectă dreptul tuturor partenerilor săi la informare corectă şi garantează transparenţă în privinţa termenelor şi condiţiilor:

Acces liber
• Orice medic se poate înscrie la cerere în program
• Orice pacient care beneficiază de terapie biologică precum și de alte tipuri de terapii se poate înscrie la cerere în program
• Orice producător de produse biologice se poate înscrie la cerere în program

Tratamentul nediferențiat
• Toți partenerii înscriși în program vor beneficia de aceleași reguli și condiții contractuale

Transparența
• Pentru toți partenerii se va acorda o transparență maximă în ceea ce privește programul și modul de funcționare al acestuia